ایرنا/ معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه ای کردستان گفت: امسال ۲۶۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود و ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب آب به آبخوان‌ها برگشت داده شد.

عرفان مومن‌پور، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه ای کردستان اظهار کرد: براساس آخرین آمار، ۱۴ هزار حلقه چاه مجاز و هشت هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان وجود دارد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر در بعضی از محدوده‌های مطالعاتی استان به تناسب وضعیت آبخوان و یا منابع آبی مجوز در بخش‌های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی صادر می‌ شود اما در شرق استان در مناطق ممنوعه مجوزی داده نمی‌شود.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه ای کردستان یادآور شد: مردم از طریق تماس تلفنی با شماره تماس ادارات منابع آب شهرستان‌ها یا شماره شرکت و مراجعه حضوری، حفر چاه غیرمجاز را گزارش دهند.
مومن پور با بیان اینکه نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های مجاز به منظور ممانعت از برداشت اضافه آب انجام می‌شود، افزود: اولویت نصب کنتورهای هوشمند حجمی در استان تا پایان برنامه ششم توسعه، بر روی چاه‌های کشاورزی دارای دبی سه لیتر بر ثانیه  تعیین شده است.

آخرین خبر کردستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online