باشگاه خبرنگاران/ چهارم آبان ماه برق برخی نقاط شهرستان کرج قطع خواهد شد.

مانور تمرینی ـ آموزشی وزارت نیرو در منطقه مرکزی شمال کشور ۴ آبان ۱۴۰۰ برگزار می شود که براساس آن خاموشی های ذیل در شهرستان کرج اعمال خواهد شد.
میدان مهران به سمت میدان گلستان خیابان مهستان، گلستان دهم(زمان قطع برق: ۹:۳۰ الی ۱۴)
جاده چالوس حدفاصل روستای سرزیارت تا سیجان(زمان قطع برق: ۹:۳۰ الی ۱۴)
عظیمیه، بلوار لاله خیابان سنبل و نسترن(زمان قطع برق: ۹:۳۰ الی ۱۴)

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday