ایسنا/ قلعه دخترِ ۲۲۰۰ ساله کرمان نه‌تنها امروز دکل مخابراتی دارد، بلکه علاوه بر فضای سبزِ ایجاد شده در آن محوطه، تکیه‌ای چند ده ساله دارد که هر سال برخلاف قول‌وقرارهای میراثی‌ها، به وسعت و امکاناتش هم اضافه می‌شود.

شواهدِ باستانی قدمتِ این قلعه را تا دورۀ هخامنشی عقب کشیده‌اند و به‌واسطۀ این‌که مردم کرمان آن را یکی از نخستین مکان‌ها برای زندگی در شهر انتخاب کرده‌اند، سال ۱۳۴۵ در فهرست آثار ملی هم به ثبت رسید. در این گزارش آخرین وضعیت قلعه دختر کرمان، آسیب‌های وارد شده به آن و تعرض‌هایی که به این محوطه تاریخی صورت گرفته بررسی شده‌اند.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar