فارس/ بازگشایی حضوری دانشگاه‌های استان سمنان به‌صورت تدریجی و از مقطع دکتری انجام می‌شود.

ششمین جلسه شورای مدیریت آموزش عالی استان سمنان ظهر امروز با محوریت بررسی بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها و با حضور رؤسای دانشگاه‌های استان به‌صورت مجازی به میزبانی دانشگاه سمنان برگزار شد.
در این جلسه و پس از بررسی برنامه‌های رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان مبنی بر چگونگی فعالیت حضوری دانشگاه‌ها با توجه به شرایط آن دانشگاه، مقرر شد بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها به‌صورت تدریجی با شروع از مقطع دکتری انجام شود.
مسعود نصیری‌زرندی، رئیس شورای مدیریت آموزش عالی استان سمنان گفت: نظر به اینکه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بازگشایی دانشگاه‌ها را به شورای مدیریت استانی واگذار کردند تا با توجه به امکانات و شرایطی که استان‌ها و دانشگاه‌های آن دارند محقق شود، در این خصوص دو جلسه با حضور رؤسای همه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان برگزار شد.
رئیس دانشگاه معین استان سمنان با بیان اینکه رؤسای دانشگاه‌ها در این جلسات با توجه به امکانات هر شهرستان و نیز امکانات بهداشتی و خوابگاهی برنامه‌های خود را ارائه دادند، افزود: در پایان این جلسات و پس از بررسی انجام‌شده، مقرر شد هر دانشگاه برنامه خود را در این خصوص عملیاتی کند و یک برنامه واحد برای همه دانشگاه‌های استان مصوب نشد.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌های دانشگاه‌های استان سمنان، بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها از دانشجویان دکتری آغاز خواهد شد و بعد از آن، دانشجویان کارشناسی ارشد با ظرفیت محدود به‌تدریج به جمع دانشجویان دکتری به‌صورت آموزش تلفیقی حضوری و مجازی اضافه خواهند شد.
نصیری‌زرندی با اشاره به اینکه احتمال وقوع پیک ششم کرونا نیز دور از انتظار نیست، خاطرنشان کرد: در زمینه بازگشایی دانشگاه‌ها با احتیاط پیش خواهیم رفت تا مشکلی برای دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه‌ها به وجود نیاید.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today