مهر/ مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: اولین مرکز جامع مشاوره تخصصی و آموزش‌های خانواده استان البرز به همت و پشتیبانی معاونین و ناحیه یک آموزش و پرورش البرز افتتاح شد.

سالار قاسمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز اظهار کرد: در منظومه فکری و فرهنگی و تربیتی دانش آموزان کشور دو نهاد و دو بال مؤثر داریم که هر کدام از آنها در این منظومه یادشده نادیده گرفته شوند، قطعاً در انجام مأموریت‌هایمان موفق نخواهیم شد.
وی با طرح اینکه سوال چگونه پیوند اولیا و مربیان با کیفیت و مؤثر واقع شود، بیان کرد: اکنون ۱۳ هزار عضو در انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان البرز به عنوان بزرگ‌ترین نهاد تربیتی و مدنی در آموزش و پرورش البرز وجود دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز تصریح کرد: مؤلفه شکل‌گیری پیوند واقعی در انجمن و اولیا و مربیان اعتماد است و اگر اعتماد ایجاد نشود پیوندی حاصل نخواهد شد.
وی این پیوند را عشق و ناگسستنی بودن انجمن و اولیا دانست و خاطرنشان کرد: مدیران مدارس و رؤسای آموزش و پرورش و مدیرکل این نهاد باید برای اولیا حق انتخاب در کشور و آموزش و پرورش قائل شویم.
قاسمی گفت: در حکمرانی شایسته حکومت اگر به دیگران حق انتخاب دادیم، اعتماد ایجاد می‌شود چراکه این دو مکمل یکدیگر هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با بیان اینکه مؤلفه دوم و سوم اعتماد مشارکت‌جویی و نظارت انجمن اولیا و مربیان است، اظهار کرد: در این میان مشارکت بسیار حائز اهمیت است و انجمن اولیا نباید یک نهاد تشریفاتی و خدماتی و مالی باشد.
وی بیان کرد: زمانی مشارکت واقعی شکل می‌گیرد که انجمن اولیا و مربیان مطالبه‌گر باشند و شخص مطالبه‌گر باید بیشتر از همه مطالبه‌گر ی کند.
قاسمی تصریح کرد: هدف از این نشست ارتقای کار در شورای انجمن و اولیا و مربیان استان و مدارس است و موارد یاد شده باید در راستای شکل‌گیری هدف به نحو شایسته انجام شود.
وی متذکر شد: امروز اولین مرکز جامع مشاوره تخصصی و آموزش‌های خانواده استان البرز به همت و پشتیبانی معاونین و ناحیه یک آموزش و پرورش البرز افتتاح شد.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday