باشگاه خبرنگاران/ رئیس اداره حفاظت محیط زیست هوراند از رهاسازی یک بهله سارگپه در طبیعت این شهرستان خبر داد.

حسن پور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست هوراند اظهار کرد: یک بهله سارگپه حین شکار یک زاغ در باغات علی آباد شهرستان هوراند در اثر برخورد با شاخه درخت، آسیب جزئی دیده بود و شهروند هوراندی از فرهنگیان شهرستان آن را به حفاظت محیط زیست تحویل داد.
وی افزود: این پرنده پس از درمان و اطمینان از توانایی پرواز در طبیعت  این شهرستان رها سازی شد.

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today