باشگاه خبرنگاران/ سرپرست معاونت ورزشی اداره کل ورزش و جوانان زنجان گفت: پس از شیوع ویروس کرونا ۵۰ باشگاه ورزشی در استان زنجان به علت متضررشدن از محدودیت‌های اعمال شده تعطیل شده اند.

امانی، سرپرست معاونت ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا در ۲ سال گذشته بیشترین آسیب را به ورزش استان زنجان وارد کرده است، گفت: در این راستا ۳۷۷ پرونده درخواست تسهیلات کرونایی به میزان ۱۴ میلیارد و ۵۳۳ میلیون تومان درخواست شده است.
او افزود: تاکنون بیش از ۹ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان تسهیلات کرونایی به باشگاه داران در استان زنجان پرداخت شده است.
سرپرست معاونت ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: با پرداخت این میزان تسهیلات برای ۴۱۲ نفر در حوزه ورزش اشتغال ایجاد شده است.
امانی با بیان اینکه استان زنجان۳۶۱ باشگاه ورزشی دارد، ادامه داد: پس از شیوع ویروس کرونا ۵۰ باشگاه ورزشی در این استان به علت متضررشدن از محدودیت‌های اعمال شده تعطیل شده اند.
او افزود: امیدواریم با ریشه کن شدن ویروس کرونا شاهد فعالیت بیشتر باشگاه‌های ورزشی در استان زنجان باشیم.


آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today