صدا و سیما/ امروز واکسن‌های سینوفارم، اسپوتنیک، برکت، آسترازنکا و پاستوکووک در ۲۵ پایگاه شهرستان رشت به شهروندان تزریق می‌شود.

مرکز بهداشت شهرستان رشت اعلام کرد: امروز نوبت اول واکسن اسپوتنیک در ۵ پایگاه، نوبت دوم برکت در ۴ پایگاه و نوبت دوم آسترازنکا در ۵ پایگاه واکسیناسیون در شهرستان رشت تزریق می‌شود.
امروز نوبت اول واکسن پاستوکوک فقط در مسجد سیاه استطلخ رشت تزریق شده و نوبت اول و دوم واکسن سینوفارم هم در بقیه مراکز تزریق خواهد شد.
مراکز واکسیناسیون ۲۹ مهر ۱۴۰۰ در شهرستان رشت به این شرح است:

آخرین خبر گیلان در اینستاگرام :
https://instagram.com/gilan_today