ایسنا/ مدیرکل شیلات خوزستان، از آزادسازی صید میگوی سفید در صیدگاه های خوزستان از اول آبان ماه خبر داد.

فتح الله ابوعلی، مدیرکل شیلات خوزستان اظهار کرد: براساس مصوبه کمیته مدیریت صید شیلات خوزستان و نتایج حاصل از گشت های تحقیقاتی، صید میگوی سفید در صیدگاه های لیفه، بوسیف، خوریات واسطه و درویش از اول آبان ماه سال جاری تا اطلاع بعدی آزاد اعلام می شود.
وی با اشاره به شرایط صدور مجوز در بازه زمانی یاد شده، افزود: در صیدگاه بوسیف و لیفه خورموسی برای لنج ها و قایق ها و در خوریات واسطه و درویش فقط برای قایق ها مجوز صادر می شود.   
مدیرکل شیلات خوزستان گفت: مدت زمان مجوز صید در هر سفر دریایی برای کلیه موتور لنج ها اعم از ماهی و میگو ۷روز و برای قایق ها ۳ روز اعلام می شود.
ابوعلی با تاکید بر اینکه شناورهای صیادی باید به براین تانک، سایبان، گواهی سم پاشی و بهداشتی تجهیز شوند، ادامه داد: تخلیه و حمل و نقل صید تابع مقررات تحویل گیری و حمل و نقل آبزیان بوده و مسئولان کنترل کیفی ناظر بر حسن اجرای مقررات خواهند بود. 
وی گفت: صدور مجوز صید ماهی در صیدگاه های لیفه، بوسیف، خوریات واسطه و درویش در طول مدت صید میگو ممنوع بوده و صیدگاه بحرکان به عنوان منطقه مجاز صید ماهی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل شیلات خوزستان یادآورشد: از تمدید مجوز شناورهایی که محصول خود را در بنادر تخلیه نمی کنند یا محصول خود را در دریا به فروش می رسانند نیز خودداری می شود.

 
  

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today