صدا و سیما/ بیشترین میزان بارندگی در شبانه روز گذشته از منطقه وطنای بندرگز در حوضه خلیج گرگان به میزان ۵۷ میلیمتر ثبت شد.

روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای گلستان اعلام کرد: پس از وطنا با ۵۷ میلیمتر، سیاه آب بندر ترکمن با ۵۱ و نیم ملیمتر در حوضه قره سو بیشترین میزان بارندگی را داشتند.
باغو در حوضه خلیج گرگان با ۴۴ میلیمتر، کردکوی با ۳۸ میلیمتر، شصت کلاته و سرمو محمدآباد کتول با ۳۴ میلیمتر، فاضل آباد با ۳۰ و نیم ملیمتر، زیارت با ۲۷ و نیم و گرگان با ۲۳ میلیمتر به ترتیب بیشترین میزان بارندگی در آن‌ها ثبت شد.
داشلی برون، اینچه برون و مراوه تپه هم با نیم و یک میلیمتر کمترین میزان بارندگی را داشتند.
هواشناسی اعلام کرده سامانه سرد و بارانی تا امشب در گلستان فعال است و اوج فعالیت آن از عصر دیروز در مناطق مختلف گلستان آغاز شده بود و تا ظهر امروز ادامه دارد.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today