ایمنا/ کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان صبح امروز در ساعت منتهی به ۱۰ و ۴۰ دقیقه صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۷۶ در وضعیت سالم ثبت شده است.

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان صبح امروز منتهی به ساعت ۱۰ و ۴۰ دقیقه صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۷۶ در وضعیت سالم ثبت شده است.
دستگاه سنجش کیفیت هوای کلانشهر اصفهان اکنون در خیابان‌های ورزشگاه میثاق با شاخص ۹۱، میرزا طاهر ۹۱، رودکی ۸۰، رهنان ۷۲، پروین ۷۱، استانداری ۷۰ در وضعیت سالم و ایستگاه انقلاب ۱۲۶ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند
دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد، باغ غدیر، دانشگاه، خواجو و خرازی، فعال نیست، همچنین دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های کاوه با شاخص ۷۴، مبارکه ۶۶، جی ۶۴، باهنر ۶۴، فیض ۵۴، فرشادی ۵۲ در وضعیت هوای سالم قرار دارند.
در حال حاضر تنها ایستگاه فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان به جز اصفهان، شاهین‌شهر و سجزی است و شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر روی عدد ۵۲ در وضعیت سالم و سجزی با قرار گرفتن روی ۱۱۷ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today