مهر/ دادستان عمومی و انقلاب رامیان از تخریب ۱۴ بنای غیرمجاز در زمین های زراعی این شهرستان خبرداد.

احمد مظفری دادستان عمومی و انقلاب رامیان اظهارکرد: ۱۴ بنای غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان رامیان تخریب شد.
دادستان عمومی و انقلاب رامیان افزود: این بناها بر اساس تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی استان در روستای باقرآباد رامیان تخریب شد.
مظفری گفت: همچنین یک بنای غیرمجاز در شهر تاتارعلیا با حکم دادگاه تخریب شد.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today