فارس/ رئیس جمهور در سفر به استان اردبیل با حضور در کشت و صنعت مغان، از بخش‌های مختلف این مجتمع بزرگ تولیدی بازدید کرد.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today