شبستان/ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اکنون وارد فرودگاه اردبیل شد.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اکنون وارد فرودگاه اردبیل شد.
وی در جریان سفر رئیس جمهوری به اردبیل وارد استان شد و به عنوان نماینده دولت در شهرستان اصلاندوز حضور خواهد یافت.
در این سفر وزرای راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی، تعاون و نیرو با حضور در شهرستان از روند مشکلات مردمی اطلاع  و پروژه های عمرانی بازدید خواهند کرد.
رئیس جمهوری پس از ورود به فرودگاه پارس آباد تاکنون از کشت و صنعت مغان، سد خداآفرین، راه پارس آباد به اردبیل و پروژه های مختلف عمرانی در شهرستان پارس آباد بازدید کرده است.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today