بازار/ وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه سفر به استان اردبیل توضیحاتی در خصوص حقابه مغان از آب ارس ارائه داد.

سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه سفر به استان اردبیل و در آیین کلنگ زنی پروژه تکمیل سیستم آبیاری در کشت و صنعت مغان توضیحاتی در خصوص حقابه مغان از آب ارس ارائه داد.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today