صدا و سیما/ تنها یک سوم چراغ های تقاطع های زنجان مجهز به چراغ هوشمند است که علاوه بر ترافیک، افزایش مصرف سوخت را به همراه دارد.

چراغ‌های راهنمایی قراری اجباری برای کاستن از بی قراری‌های پشت چراغ قرمز. اما قرار بر این است که این قرار‌ها هوشمند شود آن هم به دو دلیل از ده‌ها دلیل موجه.اگر هر ماشین ۴ دقیقه پشت ۴ چراغ قرمز بایستد؛ با احتساب این که اتومبیل در حالت توقف در هر ۴ دقیقه برابر ۳ کیلومتر بنزین مصرف می کند، ماشین مورد نظر ما اگر ۲۰ کیلومتر در شهر حرکت کند به اندازه ۲۳ کیلومتر بنزین مصرف می‌کند که این جدای از وقتی است که رانندگان در پشت چراغ‌های قرمز تلف می‌کنند.در زنجان از ۳۰ تقاطع فقط ۱۰ تقاطع دارای چراغ هوشمند راهنمایی و رانندگی است، که عزم مسئولان امر را برای هوشمندسازی چراغ راهنما‌ها در جهت کم کردن مصرف سوخت و کنترل ترافیک شهر زنجان، جزم می‌کند.

 

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today