صدا و سیما/ شهرستان کهگیلویه و بویراحمد در آستانه وضعیت قرمز قرار کرونایی گرفته است.

طیب زادگان، رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه با توجه به شروع پیک ششم کرونا، کل جمعیت هدف واکسیناسیون بالای ۱۲ سال شهرستان کهگیلویه را ۱۰۶ هزار و ۴۲۰ نفر عنوان کرد و گفت: جمعیت هدف روستایی نیز  ۴۸ و هزار و ۷۱۱ نفر هستند.
وی افراد واکسینه دز اول را ۷۹ هزار و ۸۰۱ نفر معادل ۷۵درصد عنوان کرد و همچنین افراد واکسینه دز دوم را ۴۸ هزار و ۳۶۷ نفر معادل ۴۵.۴۵ درصد برشمرد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه افزود: ما اگر بخواهیم سبک ایمنی نسبی و چرخش ویروس کمتر باشد باید حداقل ۷۰درصد جامعه دو دز واکسن را دریافت کنند.
طیب زادگان کل تزریق واکسن هر دو دز را برای ۱۲۸ هزار و ۲۶۸ نفر عنوان و بیان کرد: درصد نوبت اول شهری ۶۴ درصد و نوبت دوم ۳۶ درصد بوده است.
وی درصد واکسیناسیون نوبت اول روستایی را ۸۷ درصد عنوان و اضافه کرد: درصد نوبت دوم روستایی ۵۵ درصد بوده است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه با توجه به اختلاف قابل توجه واکسیناسیون شهری و روستایی گفت: کمترین میزان تزریق واکسن در حال حاضر مربوط به شهر دهدشت است.
طیب زادگان با توجه به شروع پیک ششم کرونا در کشور عنوان کرد: با توجه به روند صعودی بیماران در شهرستان، کهگیلویه به زودی در وضعیت قرمز قرار خواهد گرفت.
وی گفت: شهرستان‌ کهگیلویه در روزهای اول واکسیناسیون پیشتاز بوده اما متاسفانه داریم به قعر جدول میریم.
رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه خواستار همکاری دستگاه‌های فرهنگی، سازمان های مردم نهاد و ظرفیت ائمه جمعه و رسانه‌ها برای فرهنگ سازی و تشویق مردم نسبت به تزریق واکسن شد.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today