باشگاه خبرنگاران/ استاندار زنجان گفت: با آغاز هوشمندسازی محدویت های کرونایی رائه خدمات عمومی به شهروندان منوط به ارائه کارت واکسن خواهد بود.

محسن افشارچی، استاندار زنجان در این باره اظهار کرد: قبل از آغاز پیک ششم کرونا تلاش می کنیم تا باافزایش میزان واکسیناسیون و ارتقای ایمنی عمومی، روند ابتلا و مرگ و میرهای ناشی از این ویروس را به حداقل برسانیم.
او با اشاره به اینکه از آبان ماه امسال محدودیت های هوشمند کرونایی در استان زنجان آغاز خواهد شد، افزود: افرادی که واکسینه شده اند، با همراه داشتن کارت واکسن یا تصویر آن به راحتی می توانند از خدمات عمومی استفاده کنند.
استاندار زنجان ادامه داد: کارمندان و مشاغل استان زنجان بایستی طبقه بندی و پایش شوند.
افشارچی گفت: بنا به گزارشات ارسالی از سوی متولیان امر در دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان تاکنون بیش از ۸۵ درصد مردم زنجان دُز اول و ۵۵ درصد نیز هر دو دُز واکسن خود را دریافت کرده اند که امیدواریم به زودی این رقم به بیش از ۷۰ درصد برسد.
او به تعدد مراکز واکسیناسیون در استان زنجان اشاره کرد و افزود: با افزایش تعداد مراکز واکسیناسیون و راه اندازی پایگاه های واکسیناسیون خودرویی، سعی در تسهیل این روند و جلوگیری از ازدحام و شلوغی در مراکز ارائه خدمات واکسیناسیون کرونا داریم.
استاندار زنجان ادامه داد: اوج پیک پنجم کرونا در استان زنجان پائین تر از پیک چهارم بود و با استمرار مراقبت ها و افزایش میزان واکسیناسیون سعی در کنترل شرایط در صورت آغاز پیک ششم خواهیم داشت.

 

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today