فارس/ با تایید نماینده سازمان لیگ محل میزبانی تیم لیگ برتری مشخص شد.

ورزشگاه حافظیه شیراز میزبان دیدارهای خانگی فجرسپاسی انتخاب شد. با بازدید داود رفعتی نماینده فدراسیون فوتبال و تایید او نسبت به وضعیت این ورزشگاه، شیرازی ها در این مکان با رقبای خود مصاف می کنند.|

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online