باشگاه خبرنگاران/ مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: مطالعات طرح جامع توسعه گردشگری تالاب بین‌المللی کانی برازان تهیه شده و به مرحله اجرا در می آید.

مهران نظری، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اظهار کرد: در راستای ایجاد زیرساخت های گردشگری تالاب کانی برازان، در سال های گذشته سازمان حفاظت محیط زیست کشور مطالعات طرح جامع توسعه گردشگری تالاب بین المللی کانی برازان را تهیه کرده است که هدف کلی این مطالعه تدوین لیست پروژه های اجرایی زیربنایی و همچنین بسته های سرمایه گذاری برای جلب مشارکت جوامع محلی و سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
وی افزود: این طرح با توجه به نقاظ قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای تالاب و محیط های روستاهای پیرامون آن و با توجه به شرایط بازار و تامین مالی، وضعیت توسعه پروژه‌های گردشگری در اراضی اطراف تالاب را مشخص کرده و برای پروژه های تعریف شده بسته سرمایه گذاری تهیه شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اضافه کرد: براساس نتایج این مطالعات و پتانسیل تالاب در مباحث گردشگری می بایست نسبت به پیاده سازی زیرساخت های گردشگری اقدام شود که این مطالعات به اتمام رسیده و نهایی شده است که در این خصوص لازم است دستگاه های متولی گردشگری و سرمایه گذاران بخش خصوصی نسبت به اجرای اقدامات مدون شده در مطالعات اقدام لازم به عمل آورند.
نظری ادامه داد: در این راستا سازمان حفاظت محیط زیست نیز بسته به وظایف سازمانی خود در این خصوص اقدام به احداث دکل دیده بانی و ساختمان پرنده نگری در این تالاب کرده است.
سازمان حفاظت محیط زیست کشور مطالعات طرح جامع توسعه گردشگری تالاب بین المللی کانی برازان را تهیه کرده است که هدف کلی این مطالعه تدوین لیست پروژه های اجرایی زیربنایی و بسته های سرمایه گذاری برای جلب مشارکت جوامع محلی و سرمایه گذاران بخش خصوصی است

آخرین خبر آذربایجان غربی در اینستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today