فارس/ معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با بیان اینکه چند روستای اسدآباد آمار مناسبی در دریافت دز اول واکسن کرونا ندارند گفت: برگزاری مراسم ختم و عروسی در این چند روستا یکی از دغدغه‌های ما در روزهای آتی شده است.

الهام عظیمی، معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با بیان اینکه با گسترش برگزاری مراسم عروسی در شهر و روستاها روزهایی نگران‌کننده برای کرونا در شهرستان متصور هستیم اظهار کرد: وضعیت کرونا در اسدآباد بهتر نشده که امیدوارم مردم به این موضوع توجه کنند و همچنان پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود.
وی بیان کرد: خوشبختانه ۸۰ درصد افراد بالای ۱۲ سال دز اول و ۳۵ درصد این گروه دز دوم واکسن خود را دریافت کرد‌ه‌اند اما این آمار به آن معنا نیست که ایمنی جمعی حاصل شده و ضرورت دارد بیش از قبل شیوه‌های بهداشتی را رعایت کنیم.
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با بیان اینکه چند روستای اسدآباد آمار مناسبی در دریافت دز اول واکسن کرونا ندارند گفت: برگزاری مراسم  ختم و عروسی در این چند روستا یکی از دغدغه‌های ما در روزهای آتی است.
وی با اشاره به اینکه بازگشایی مدارس نیز منوط به مصوبه ستاد کشوری کرونا است که نتیجه آن تا چند روز آینده اطلاع‌رسانی می‌شود گفت: امروز مهمترین خواسته ما از مردم دریافت واکسن کرونا بوده چراکه اگر این اتفاق رخ دهد سریعتر به وضعیت عادی بازخواهیم گشت.

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today