برترین ها/ سیدابراهیم رییسی، رئیس‌جمهور در حاشیه یکی از سخنرانی‌های خود در اردبیل گفت: اردبیل مفاخر بسیاری دارد، ما در زمان خود نه محقق اردبیلی را درک کردیم و نه مقدس اردبیلی را و از محقق اردبیلی و مقدس اردبیلی نام برد.

سخنان رئیس جمهور در حالی خبرساز شده که احمد بن محمد اردبیلی نجفی، مشهور به «مقدس»، «مقدس اردبیلی» و «محقق اردبیلی» فقط نام یک نفر است نه دو نفر! 

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today