مهر/ محرومیت فراموش شده کودکان مدرسه «بگسی» سیرجان واقع در کرمان، در حالی با آویزان شدن مار از سقف مدرسه نمایان شد که این دانش آموزان از ابتدایی‌ترین امکانات بی بهره هستند.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar