صدا و سیما/ ام 27 درصد مردان استان محمد ویا القاب آن را دارند.
 
علی زاهدی نیا، مدیرکل ثبت احوال استان با بیان اینکه هشت هزار نفر تا یک میلیونی شدن جمعیت استان فاصله داریم بیان داشت: جمعیت استان تا پایان مهرماه امسال، ۹۹۲ هزار و ۱۳۴ نفر شد که از این تعداد، ۴۹۸ هزار و ۴۵۹ نفر پسر و ۴۹۳ هنزار و ۶۳۹ نفر دختر هستند.
علی زاهدی نیا افزود: ۱۳۶ هزار و ۵۸۳ نفر معادل ۲۷ درصد و پنج دهم درصد مردان استان، دارای نام محمد، القاب یا ترکیبات نام آن حضرت(همچون مصطفی، امین و ابوالقاسم) نام دارند.
وی گفت: همچنین هفت هزار و ۵۲۶ نفر از مردان استان دارای نام یا القاب امام جعفر صادق(ع) هستند که معادل دو درصد اسامی مردان می‌شود.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today