ایسنا/ معاون بهداشتی دانشگاه علوم‌ پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان از واکسیناسیون 82 درصدی دُز نخست و حدودا 50درصدی دُز دوم در جمعیت تحت پوشش این دانشگاه خبر داد.

دکتر جعفر جندقی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم‌ پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان در ستاد استانی کرونا با بیان اینکه جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم‌ پزشکی و خدمات بهداشت درمانی سمنان بر اساس سامانه سیب ۴۳۰ هزار نفر است اظهار کرد: بر اساس این ‌جمعیت آماری، ۸۲.۷ درصد جمعیت مشمول واکسیناسیون، دُز اول واکسن را دریافت کرده اند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم‌ پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان افزود: همچنین در دُز دوم نیز ۴۹.۶ درصد جمعیت تحت پوشش تاکنون واکسن دریافت کرده اند.
وی از تلاش برای واکسیناسیون حداکثری خبر داد و تصریح کرد: در بحث شهرستان های کم‌جمعیت‌ طرح پزشک خانواده فعال است و واحد های سیار برای واکسینه جمعیت باقیمانده مراجعه خواهند کرد.
دکتر جندقی خاطرنشان کرد: میزان بستری دانشگاه علوم‌پزشکی سمنان تا پایان اول آبان ۱۴۰۰، ۱۸۹ نفر است که ۱۰۹ نفر با تست قطعی مثبت کرونا بستری شدند.
وی با بیان اینکه هنوز چرخه بیماری فعال است گفت: ۲۸ نفر بیمار با تست قطعی مثبت کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در مراکز تحت پوشش دانشگاه بستری شدند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان یادآوری کرد: روند ابتلا رو به کاهش است اما نیاز است تا در خصوص موارد سرپایی مراقبت
صورت گیرد.
وی با اشاره به ذخیره مناسب واکسن در دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان افزود: دپوی واکسن و تامین واکسن مورد نیاز مشکلی وجود ندارد.
عضو ستاد استانی مقابله با کرونا بر لزوم رعایت پروتکل ها تاکید و اضافه کرد: در بحث رعایت پروتکل های بهداشتی در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم‌پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی سمنان، حدود ۴۷ تا ۵۰ درصد است.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today