خانه خشتی/ ظهر امروز برخورد چندین خودرو در میدان آیت الله صدر رفسنجان صحنه عجیبی را ایجاد کرد.

به گفته شاهدان این سانحه خودروی پژو ۴۰۵ دچار نقص فنی شده و در مسیر حرکتش با سه خودرو پراید، سمند و ۲۰۶ برخورد می کند.
این حادثه موجب مسدود شدن راه مسیر آیت الله صدر تا خیابان بسیج شده است.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar