صدا و سیما/ تدریس حضوری در مدارس زیر ۳۰۰ نفر دانش آموز در استان کرمان از امروز آغاز شد.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar