برنا/ فرماندار همدان از آغاز طرح سرشماری نفوس و مسکن در این شهرستان خبر داد و گفت: سرشماری از امروز اول آبان ماه آغاز شده و تا بیستم همین ماه ادامه خواهد یافت.

محمدعلی محمدی، فرماندار همدان با اشاره به اهمیت آمار به عنوان پایه و اساس برنامه ریزی اظهار کرد: هر تصمیم خرد و کلانی باید بر مبنای آمار و اطلاعات دقیق انجام شود تا برای جامعه هدف کارآمد باشد.
وی با بیان اینکه توزیع سرانه ها، اعتبارات و بسیاری از امکانات بر اساس آمار نفوس و مسکن انجام می شود؛ گفت: سرشماری نفوس و مسکن در تصمیم گیریها و جذب منابع بسیار موثر است.
محمدی با بیان اینکه سرشماری نفوس مسکن در سالجاری در پنج استان انجام می شود که یکی از آنها همدان است؛ اضافه کرد: خوشبختانه استان همدان و در استان همدان شهرستان همدان برای این منظور انتخاب شده و بصورت پایلوت سرشماری در سالجاری انجام شود.
وی گفت: سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن در استان همدان و چهار استان خوزستان، اصفهان، خراسان شمالی و آذربایجان غربی به صورت همزمان از امروز اول آبان ماه آغاز شده و تا بیستم همین ماه ادامه خواهد یافت.
محمدی با اشاره به اینکه هر ۱۰ سال یکبار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران انجام می‌شود، افزود: سرشماری عمومی و رسمی نفوس و مسکن در سال  ۱۴۰۵ انجام خواهد شد که در همین راستا مرکز آمار ایران سرشماری ۱۴۰۰ را به صورت آزمایشی در چندین استان، سرشماری آزمایشی را به عنوان پایلوت انجام می‌دهد تا ایرادات، محدودیت‌ها، تنگناها و مشکلات احتمالی را برای سرشماری عمومی و رسمی بعدی برطرف کند.
وی گرفتن اطلاعاتی از قبیل سن، جنس، میزان تحصیلات، شغل، اطلاعات مسکن و نوع مالکیت خانوار را از اهداف سرشماری آزمایشی ۱۴۰۰ برشمرد و گفت: جامعه هدف این سرشماری تنها خانوارهای ساکن در شهرستان همدان اعم از روستایی و شهری است.

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today