صدا و سیما/ باز شدن سامانه طرح جهش تولید مسکن در ۱۴ شهر خراسان جنوبی منوط به تامین زمین است.
 
علیزاده، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی بیان داشت: اداره کل  راه و شهرسازی استان در حال تامین زمین مورد نیاز برای ۱۴ شهر استان است و به محض تامین زمین سامانه برای نام نویسی متقاضیان باز خواهد شد.
علیزاده افزود: هم اکنون در ۱۷ شهر استان زمین مورد نیاز برای این طرح تامین و نام نویسی از متقاضیان هم آغاز شده است.
وی گفت: از آغاز نام نویسی تاکنون ۲ هزار و ۸۳۷ نفر در استان در سامانه طرح جهش تولید مسکن نام نویسی کرده اند.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today