ایرنا/ مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: فرایند ارزیابی روانی اجتماعی (غربالگری طلاق) در شهرستان‌های زنجان و ابهر و خدابنده به بخش غیردولتی واگذار شد.

محمد محمدی قیداری، مدیرکل بهزیستی استان زنجان در خصوص واگذاری مراکز ارزیابی روانی اجتماعی(غربالگری طلاق) بهزیستی به بخش خصوصی اظهار کرد: فرایند غربالگری طلاق به بخش غیردولتی واگذار شده است که در این مراکز که تحت نظارت بهزیستی است، یک جلسه ارزیابی چندبعدی تشخیصی روانی اجتماعی انجام می شود.
وی اضافه کرد: پس از ارجاع به مراکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی استان که دارای شاخص های انتخاب مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی مطابق با دستورالعمل اجرایی طرح کنترل و کاهش طلاق می باشند و طی فرایند مشاوره‌ چهار جلسه‌ای با زوجین، وضعیت امکان سازش یا عدم سازش زوج مشخص خواهد شد و در صورت و جود مشکلات روانشناختی به عنوان علل طلاق در خانواده نقش روانشناسان بهزیستی در سازش بارز و مهم است.
این مسئول ادامه ادامه داد:  بر این اساس در قدم نخست، متقاضیان طلاق باید در سامانه اینترنتی تصمیم به نشانی http://zaman.behzisti.net  ثبت نام کرده و پس از آن با تعیین وقت قبلی که توسط سامانه به آنها نوبت داده می‌شود، در تاریخ مقرر به مرکزارزیابی روانی اجتماعی(غربالگری طلاق) مراجعه کنند.
وی با اشاره به اینکه پس از آن باید در جلسه غربالگری(ارزیابی چندبعدی تشخیصی روانی اجتماعی) شرکت کرده و اگر توافقی صورت نگرفت، به یکی از مراکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی ارجاع داده ‌شوند، اظهار کرد: پس از انجام حداقل ۴ جلسه مشاوره و آموزش و مدت زمان ۴۵ روز، نتیجه مشاوره به بهزیستی ارائه می‌شود و اگر نتیجه مثبت نبود، بهزیستی آنها را به دفتر خدمات الکترونیک قضائی راهنمایی می‌کند.
محمدی با بیان اینکه تحلیل آماری و تحلیل علت طلاق ها مهم است، افزود: باید مهمترین دلایل طلاق به نسبت منطقه و شهر انجام شود تا با برگزاری دوره های آموزشی مهارت زندگی و آموزش زندگی خانواده بتوان از آسیب اجتماعی ناشی از طلاق پیشگیری کرد.
وی با بیان اینکه تاثیر مشکلات و تنگناهای اقتصادی بر فروپاشی یک ازدواج، غیرقابل کتمان است، یادآور شد: برخی از طلاق ها به خاطر مسائل و مشکلات افتصادی است و یک مددکاراجتماعی می تواند با برقراری ارتباط با خانواده و پس از بررسی وضعیت خانواده و شناسایی منابع اجتماعی و حمایتی و ارائه خدمات مددکاری در این شرایط مثمرثمر باشد و خانواده ها را از هم گسیختگی نجات دهد.
محمدی به انصراف زوجین متقاضی طلاق بعد از ثبت نام در سامانه اشاره کرد و گفت: کسانی که به سامانه تصمیم وارد می‌شوند قصدشان طلاق است و ابتدا خیال سازش ندارند اما تعدادی از آنان با تلاش مشاوران و مددکاران و با حل مشکلات طرفین، راه سازش در پیش می‌گیرند.

 
  

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today