ایرنا/ معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: این استان هفت هزار واحد مسکونی شهری کم دارد که با توجه به رشد جمعیت و خانوارهای مستاجر سالانه باید ۱۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در این خطه ساخته شود.

علی فخرانی، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی اظهار کرد: با احتساب کمبود واحدهای مسکونی روستایی در استان نیاز به به مسکن به حدود ۱۸ هزار واحد می رسد.
وی افزود: علاوه بر کمبود مسکن در شهرهای این استان حدود ۲۶ درصد از وضعیت ساختمانی مسکن موجود نیز ناپایدار است که هم اینک ارزش سکونت ندارند.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: با توجه به نرخ بالای ازدواج، وجود خانه های فرسوده و ناپایدار و خانوار های مستاجر سالانه به ۱۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی نیاز است تا با توجه به افق ۱۴۰۵ که ساخت یک میلیون واحد مسکونی در این مدت برای کشور ابلاغ شده است، برسیم.
فخرانی افزود: با توجه به این ابلاغ سهم این استان سالانه ۱۱ هزار واحد مسکونی لحاظ شده بود اما نیاز واقعی بیش از این است.
وی گفت: با توجه به پروانه های ساختمانی اخذ شده از سوی شهرداری تنها ۲ هزار و ۸۹۹ واحد مسکونی در بجنورد صادر شده که تا۶ هزار واحد مسکونی اختلاف زیاد است.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی افزود: در شیروان نیز یک هزار و ۳۵۵ پروانه و در جاجرم ۱۰۱ واحد ساختمانی صادر شده که تا وضعیت مطلوب فاصله زیاد است.
فخرانی اظهار کرد: تا افق ۱۴۰۵ باید ۷۵ درصد خانوارهای روستایی دارای مسکن مقاوم و پایدار باشند که برای رسیدن به این مهم باید سالانه پنج هزار و ۲۴ واحد روستایی ساخته شود تا این برهه از زمان باید ۹۹ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی مقاوم در روستاها داشته باشیم.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today