فارس/ طبق آخرین رنگ‌بندی کرونایی کشور، تمام شهرهای خراسان شمالی به رنگ زرد کرونایی تغییر کرده اند.

طبق آخرین رنگ‌بندی کرونایی کشور، تمام شهرهای خراسان شمالی در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند.
شهرستان رازوجرگلان نیز که در یک ماه گذشته در وضعیت آبی قرار داشت، هم اکنون به وضعیت زرد تغییر رنگ پیدا کرده و زنگ خطر افزایش فوتی ها را به صدا در آورده است.
در یک هفته گذشته در خراسان‌شمالی ۱۳ فوتی کرونایی به ثبت رسید و دو روز گذشته نیز آمار فوتی های کرونایی صفر بوده است.
همچنین شنبه هفته گذشته ۱۸۲ بیمار کرونایی در بیمارستان های استان بستری بوده اند که در مقایسه با آخرین آمار که عدد ۱۷۰ را نشان می دهد، استان کاهش ۱۲ نفری در بستری های کرونایی را به خود دیده است.
طبق آخرین اطلاعیه میزان واکسیناسیون دُز اول در خراسان‌شمالی ۷۴ درصد بوده است.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today