صدا و سیما/ شهرستان‌ سرچهان در استان فارس نیز در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفت.
 
بر اساس رنگ بندی جدید اعلام شده در نرم افزار ماسک، علاوه بر استهبان که از ۲۴ مهر در وضعیت قرمز قرار گرفته است، شهرستان‌ سرچهان هم در وضعیت قرمز قرار گرفت.
همچنین شهرستان‌های رستم و فیروزآباد از زرد به نارنجی تغییر وضعیت دادند.
علت تغییر این رنگ بندی، افزایش آمار تعداد بیماران کرونایی بستری در بیمارستان های این شهرستان ها است.
بر اساس آخرین آمار‌های اعلام شده شهرستان شیراز نیز در وضعیت نارنجی قرار دارد.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online