آخرین خبر/ یکی از پزشکان معالج مهران غفوریان گفت: مهران مسافتی را دنبال نیسان می دود؛ کسی که سه رگ قلبش گرفته است و در حین دویدن دنبال نیسان دچار حمله قلبی می شود، می توانست همان جا ایست قلبی هم کند و تمام. ایشان فعالیت فیزیکی و ورزشی اصلا نباید داشته باشد و دو هفته کلا استراحت مطلق است. 

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran