مهر/ سخنگوی شورای شهر زنجان گفت: صلاحیت شهردار منتخب زنجان به دلیل نداشتن سابقه مدیریتی رد شد.

حسین حمزه لوپاک، سخنگوی شورای شهر زنجان با بیان اینکه شهردار منتخب به علت نداشتن سابقه مدیریتی مورد نظر وزارت کشور نتوانست حکم شهرداری را بگیرد، گفت: شورا جلسه‌ای تشکیل می‌دهد تا درباره چگونگی انتخاب شهردار تصمیم گیری شود.
سخنگوی شورای شهر زنجان با بیان اینکه اعضای شورای شهر عضویت عباس راشاد را در شورای شهر سابقه مدیریتی لحاظ کرده بود، متذکر شد: وزارت کشور این فرایند را تایید نکرده است و عباس راشاد را برای سمت شهرداری زنجان رد کرد.
حمزلو پاک افزود: در یکی از مراکز استان های همجوار مورد مشابه رخدداده بود که بعد از اعتراض شورای شهر، حکم شهردار ط‌ی هفته های گذشته صادر شد و شورای شهر زنجان مراحل قانونی را در این زمینه انجام خواهد داد.
وی با بیان اینکه شورا در جلسه غیر علنی روز ۴ آبان ماه در این مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد، اظهار کرد: وزارت کشور موظف است که به آن رسیدگی کند و در صورت تاکید وزارت کشور به رای خود، در شورای حل اختلاف به موضوع رسیدگی می‌شود.آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today