ایرنا/ برداشت زعفران از سطح چهار هزار و ۳۵۰ هکتار کشتزار خراسان شمالی آغاز شده است که بیشترین کشتزار مربوط به شهرستان فاروج است.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today