ایرنا/ رئیس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست مرکزی گفت: شاخص لحظه‌ای هوای کلانشهر اراک روز سه‌شنبه باز هم در شرایط ناسالم قرار گرفت.

علیرضا محرابیان، رئیس امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی اظهار کرد: شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای اراک در ساعت ۱۲ امروز به ۱۴۱ رسیده که بیانگر کیفیت هوای ناسالم برای گروه‌های سنی حساس است.
وی بیان کرد: بر اساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای استان مرکزی، متوسط شاخص کیفیت هوای اراک در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۹ صبح امروز به عدد ۸۷ رسید که نشانگر کیفیت هوای سالم بود.
رئیس امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ادامه داد: استمرار آلودگی هوا در اراک نگران کننده است و انتظار است گروه‌های سنی حساس از جمله کودکان، زنان باردار، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی و سخت درمان از تردد در فضای باز خودداری کنند.
اراک یکی از هشت کلانشهر آلوده کشور است که از ابتدای امسال تاکنون ۹۹ روز ناسالم در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
 
 
  

آخرین خبر استان مرکزی در اینستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today