صدا و سیما/ هم اکنون ۴۸ جایگاه سوخت(کل جایگاه‌های استراتژیک و پایه استان) فعال هستند و سوخت را با نرخ دوم عرضه می‌کنند.
 
مردانی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی بیان د اشت: هم اکنون  48 جایگاه عرضه سوخت در استان(کل جایگاه های پایه و استراتژیک منطقه خراسان‌جنوبی) فعال و راه اندازی شده است.
مردانی افزود: مجموع جایگاه های سوخت استان 93 جایگاه است که از این تعداد 48 جایگاه پایه و استراتژیک راه اندازی و فعال شده اند.
جایگاه های سوخت فعال شده تاکنون شامل:
ناحیه مرکزی بیرجند جایگاه سوخت قاسمی، معصومیه، سالاری، چمران، شعله، جانبازان، مشعل، شهدا، طوس، ولیعصر، محراب، خاطره، ثامن خوسف، هامون، امام حسین، کارکنان، فرامرزی، نوروزی، خور، سربیشه، طلوع درح، آسیابان
قاین: کرمانی، خاوران، شهرداری، خضری، شفاعتی،حاجی آباد، زهان، قائم
طبس: خدابخش، مطهری، برادران، عشق آباد، دیهوک
فردوس: قدسی نیا، باغ شهر اسلامیه، سه قلعه، حسینی، عظیم تون، مزدی، ارسک، سرایان، ایسک
نهبندان: گلشنی، بعثت، شوسف، زمرد

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today