صدا و سیما/ ۷۴ درصد افراد بالای ۱۲ سال در لرستان دُز نخست واکسن کرونا ر تزریق کردند.

دکتر فرهادی، قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان درارتباط زنده تلویزیونی با شبکه لرستان بیان داشت: با تزریق یک میلیون و ۶۷۱ هزار دُز واکسن کرونا ۷۴ درصد افراد بالای ۱۲ سال در لرستان دُز نخست واکسن کرونا را دریافت کردند.
۴۰ درصد افراد واجد شرایط در لرستان تا کنون هر دو دُز واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
تا کنون ۲ میلیون و ۴۰۸ هزار دُز واکسن کرونا وارد لرستان شده است.
در ۳۰ پایگاه تجمیعی و مرکز واکسیناسیون روزانه ظرفیت تزریق ۱۵ هزار دوز واکسن ایجاد شده است.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy