باشگاه خبرنگاران/ ‌می‌توانید ویدئوی مه آلودگی جاده طالقان را در این خبر مشاهده کنید.

هواشناسی برای صبح امروز البرز یخبندان پیش بینی کرده بود اما برخی محورهای کوهستانی از جمله جاده طالقان با مه غلیظ صبحگاهی همراه هستند.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday