ایرنا/ رئیس شورای اسلامی شهر مشکین دشت فردیس گفت: موانع الحاق شهرک شهید رستمی و کارخانه های لوکوموتیوسازی به شهر مشکین دشت در حال برطرف شدن بوده و از تمام ظرفیت های قانونی برای شتاب بخشی در تحقق این مهم بهره خواهیم برد.

داود اسدپناه، رئیس شورای اسلامی شهر مشکین دشت فردیس اظهار کرد: در نشستی با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف اجرایی در استانداری البرز مقرر شد شهرک شهید رستمی و محدوده کارخانه‌های لوکوموتیوسازی به همراه چهار شهرک دیگر به محدوده جغرافیایی مشکین دشت الحاق شود.
وی افزود: محدودهِ جغرافیایی مورد اختلاف در حریم هیچ کدام از دو شهر کرج و فردیس قرار ندارد.
اسدپناه با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های استانداری البرز برای الحاق شهرک شهیدرستمی به مشکین دشت، بروز محدودیت های قانونی برای صدور پروانه ساخت به متقاضیان ساخت‌وساز در آن محدوده است، بیان کرد: در بازنگری طرح جامع شهر  مشکین دشت در سال ۹۴، حریم قانونی از ۵۰۶ به ۷۵۰ هکتار تغییر یافت و با همین استدلال می توان از توسعه دوباره محدوده مشکین دشت در بازنگری طرح جامع دفاع خوبی داشت.
الحاق شهرک شهید رستمی به مشکین دشت از مصوبات هیات وزیران است.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday