باشگاه خبرنگاران/ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی لردگان گفت: ۵ فقره دستور قضایی مبنی بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در این شهرستان قلع و قمع شد.

امیری، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی لردگان اظهار کرد: در راستای اجرای دستور دادستان شهرستان پیرامون قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز و اعاده زمین‌ها به حالت اول در چارچوب اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی مصوب مجلس، ۵ فقره دستور قضایی مبنی بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز با همکاری نیرو‌های انتظامی اجرا شد.
وی افزود: مستحدثات غیرمجاز شامل احداث دیوار و تخلیه بلوک و مصالح ساختمانی تخریب و میزان یک هکتار اراضی اعاده شده و صورتجلسات مربوط با حضور نهاد‌های ذیربط تنظیم شدند.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday