سلام نو/ سرعین واقع در اردبیل همیشه جزو سردترین نقاط کشور است این بار برف پاییزی به این شهر رسیده است.
 

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today