فارس/ مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: میانگین بارش مهرماه سال ۱۴۰۰ استان مازندران ۵۴ میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که حدود ۷۲ میلی‌متر بوده، ۲۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

سیدمحمدرضا رضوی مدیرکل هواشناسی مازندران امروز درباره پیش‌بینی فصلی بارش و دمای هوای استان مازندران اظهار کرد:  میانگین بارش مهرماه سال ۱۴۰۰ استان مازندران (براساس گزارش ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور) ۵۴ میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که حدود ۷۲ میلی‌متر بوده، ۲۵ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۶۶ میلی‌متر بوده،  حدود ۲۷ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: میانگین دمای هوای مهر۱۴۰۰ استان مازندران (براساس گزارش ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور)  ۱۶ درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۱۶.۶ درجه سلسیوس بوده، ۰.۶ درجه سلسیوس کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۵.۷ درجه سلسیوس بوده، ۰.۳ درجه سلسیوس افزایش داشته است.
مدیرکل هواشناسی مازندران در ارتباط با پیش‌بینی فصلی بارش و دمای هوا طی سه ماه آینده در استان مازندران بیان کرد: میانگین بارش در  آبان ماه سال ۱۴۰۰ کمتر از نرمال، طی ماه آذر متمایل به نرمال و در دی ماه در محدوده نرمال پیش‌بینی می‌شود.
این مسؤول ادامه داد: میانگین دمای هوا در آبان ماه سال ۱۴۰۰ کمتر از نرمال، طی ماه آذر متمایل به نرمال و در دی ماه تا نیم درجه بیش از نرمال پیش‌بینی می‌شود.
رضوی خاطرنشان کرد: با توجه به بارش و منابع آب در دسترس استان کماکان لازم است تمهیداتی برای مدیریت مصرف بهینه منابع آب و انرژی صورت گیرد.
وی در پایان گفت: صحت پیش‌بینی فصلی بارش و دمای هوای کشور بین ۶۰ تا ۷۰ درصد  و در ماه‌های گرم صحت پیش‌بینی کمتر از ماه‌های سرد سال است.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today