باشگاه خبرنگاران/ مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی قزوین گفت: تا ۴۸ ساعت آینده همه جایگاه‌های سوخت استان به طور کامل به شرایط عادی بر می‌گردد.

مسعودی مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی قزوین اظهار کرد: تا ۴۸ ساعت آینده همه جایگاه‌های سوخت استان به سامانه هوشمند متصل شوند و شهروندان برای سوخت گیری از کارت هوشمند استفاده کنند.
به گفته وی، هم اکنون از ۹۰ جایگاه فعال استان ۷۱ جایگاه سوخت وارد مدار شده است.
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی قزوین گفت: در این جایگاه‌ها بنزین، نفت و گاز با نرخ آزاد عرضه می‌شود.
مسعودی، نرخ آزاد بنزین را ۳ هزار تومان بیان کرد.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today