فارس/ خانه‌های تاریخی همدان یکی پس از دیگری تخریب می‌شوند جالب اینکه کسی هم مسئولیت تخریب را برعهده نمی‌گیرد.

گویا تخریب خانه‌های تاریخی در همدان به یک سریال ناتمام تبدیل شده و تمامی ندارد، هر روز از یک محله صدای بیل و کلنگی در تخریب ابنیه تاریخی به صدا در می‌آید.
یک روز مدرسه ظفر با خاک یکسان می‌شود، یک روز خانه شیری و این باز نوبت خانه خانجانی در آقاجانی‌بیک است که سقف آن به یکباره برداشته می‌شود، گویا در شهر کسی نیست.
با میراث فرهنگی که صحبت می‌کنیم می‌گوید ما آثار واجد ارزش را به شهرداری اعلام کردیم و شهرداری نمی‌تواند مجوزی برای تخریب صادر کند.
با شهرداری که حرف می‌زنیم می‌گوید شهرداری مجوزی برای تخریب صادر نکرده و مالک بنا خود بدون مجوز اقدام به این کار کرده است.
با دادستانی صحبت کردیم ‌معتقد است اگر میراث فرهنگی آثار واجد ارزش در بافت تاریخی شهر را به شهرداری اعلام کرده و شهرداری در این زمینه کوتاهی کرده، باید پاسخگو باشد و می‌توان رسیدگی کرد.
در نهایت هنوز مشخص نیست چه کسی شبانه یا در خفا اقدام به از بین بردن هویت تاریخی دیار هگمتانه می‌کند، دیاری که هر گوشه آن بوی تاریخ و هویت ملی می‌دهد اما تا این آثار به ثبت ملی برسد، تخریب می‌شود.
سیده مریم موسوی، معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی همدان در این زمینه گفت: خانه خانجانی در آقاجانی‌بیگ در بافت تاریخی شهر همدان است و پرونده آن به تهران برای ثبت ملی ارسال شده است.
رئیس شورای شهر همدان در این خصوص اظهار کرد: مسئولیت حفظ، ترمیم و نگهداری ابنیه تاریخی و ترمیم بر عهده میراث فرهنگی است و در هر صورت مسئولیت مستقیم با میراث است.
سیدمحمود مسگریان بیان کرد: مجوزی از طرف شهرداری برای تخریب بناهای واجد ارزش صادر نشده و شهرداری هم نمی‌تواند ماموری در هر جایی بگذارد که مانع تخریب بناها شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر مجوز از طرف شهرداری باشد، شهرداری مسوول است گفت: کسانی که متولی امر هستند باید مراقبت کنند هر چند شهرداری و شورای شهر هم باید کمک کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر همدان خاطرنشان کرد: خانه‌هایی که واجد ارزش هستند در نقشه مشخص است و هر فردی برای تخریب بنایی اقدام به اخذ مجوز می‌کند، شهرداری استعلام از مالک را درخواست می‌کند که اگر مشکلی نباشد، کارهای قانونی مجوز را انجام می‌دهد.

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today