باشگاه خبرنگاران/ لیست جایگاه های بنزین فعال در البرز تا امروز در این خبر منتشر شده است.

دلبری، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه البرز با بیان این که ۶۱ جایگاه سوخت از کل ۷۵ جایگاه استان فعال شده است، گفت: ما ۶ اکیپ در سطح استان تشکیل داده ایم و در مسیر های متفاوت همکاران را اعزام کردیم.
در تصاویر ذیل آدرس جایگاه هاس سوخت فعال البرز درج شده است.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday