فارس/ محموله یک هزار و 500 رأسی دام قاچاق که در پوشش دام ترانزیتی در حال خروج از کشور بود، از رصد دامپزشکی و چشمان تیز بین کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان، در امان نماند و به دام افتاد.

محمد جانباز، مدیرکل دامپزشکی هرمزگان گفت: قاچاقچیان قصد داشتند، با سوء استفاده از مجوز ترانزیت دام، یک محموله دام شامل؛ دام های مولد و کشتاری را با تعویض تعدادی از دام های خارجی با دام های داخلی، در پوشش دام ترانزیتی از ارمنستان به عمان، از کشور خارج کنند، که این محموله، توسط کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان در بندر شهید باهنر بندرعباس، شناسایی شد.
وی افزود: بلافاصله پس از گزارش رصد محموله قاچاق با هماهنگی مقام محترم قضایی و بازدید میدانی مسئولین اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان و شخص دادستان شهرستان بندرعباس، توقیف دام های مذکور صورت پذیرفت.
همچنین با همکاری کارشناسان اداره کل در طی عملیات شبانه روزی، دام های توفیقی تفکیک و صورتجلسه گردید و با دستور قضایی، راهی کشتارگاه صنعتی دام شهرستان بندرعباس، شد.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today