صدا و سیما/ معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد گفت: تزریق دز سوم یا یادآور به ترتیب همه گروه های سنی استان را در برمی‌گیرد.

مسعود شریفی، معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد اظهار کرد: از ۲ هفته گذشته تزریق دز سوم واکسن کرونا برای کادر بهداشت و درمان استان که در خط مقدم مقابله با کرونا هستند آغاز شده است. 
وی افزود: تزریق دز سوم در آسایشگاه سالمندان استان نیز در دست اقدام است.
معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد با اشاره به ضرورت تزریق دز سوم واکسن کرونا به همه گروه های سنی، گفت: تزریق دز سوم واکسن کرونا برای همه گروه های سنی استان نیز بر اساس اولویت زمانی تزریق دز اول و دوم مشخص می شود.
شریفی با بیان اینکه کمیته علمی واکسیناسیون، نوع واکسن تزریقی دز سوم را  مشخص می کند، گفت: به عنوان مثال افرادی که در نوبت اول و دوم از واکسن سینوفارم یا برکت استفاده کرده‌اند، در دز سوم می‌توانند از واکسن‌های مشابه آنها استفاده کنند که کمیته علمی واکسیناسیون نوع آن را مشخص می کند.

 

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today