ایمنا/ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از کشف تخلف در دو شرکت‌ مواد غذایی توسط گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان اصفهان خبر داد.

منصور انصاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان اظهار کرد: گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان اصفهان که با حضور رئیس شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی استان و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود موفق به کشف تخلف در یک شرکت تولید بیسکویت شد.
وی افزود: طی بازرسی گشت مشترک از یک شرکت تولید بیسکویت، مقادیر زیادی آرد یارانه‌ای که به صورت غیرقانونی و به منظور سودجویی در تولید بیسکویت مورد استفاده قرار می‌گرفت در کارخانه مذکور کشف شد که توسط تیم بازرسی توقیف و پرونده تخلف برای شرکت متخلف تشکیل شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در این باره تصریح کرد: همچنین گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان اصفهان موفق به کشف تخلف یک شرکت پخش مواد غذایی شد.
انصاری ادامه داد: در بازرسی از یک شرکت پخش مواد غذایی مشخص شد این شرکت قیمت مصرف کننده مواد غذایی را مخدوش و قیمت جدید با ۳۰ درصد افزایش قیمت را روی کالاها درج می‌ کرد که مراتب صورتجلسه و پرونده تخلف تشکیل شد.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today